DOMA JE DOMA

Způsobů a forem, jakými lze seniorům a lidem se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením poskytovat potřebnou pomoc, je celá řada.

Pro většinu seniorů má však zásadně pozitivní vliv na jejich psychický stav, který se pak odráží i na jejich celkové kondici, právě možnost žít co nejdéle tam, kde všechno důvěrně znají a kde si k nim může snáze najít cestu i rodina a přátelé.

VIP péče pro seniory neznamená výlučnost a nedostupnost. Název služby vyjadřuje respekt vůči těm, kterým vděčíme za mnohé, kteří jsou pro nás nejdůležitější. 

I vy můžete poskytnout svým nejbližším komfort důstojného stáří v jejich domácím prostředí.
CO NABÍZÍM?

VIP péče pro seniory zahrnuje celou řadu úkonů a činností, jejichž konkrétní volba vždy odpovídá specifickým potřebám daného klienta.

Může se jednat o pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, podávání předepsaných léků nebo zajištění stravy a chodu domácnosti. Stejně důležité a prospěšné však mohou být různé aktivizační činnosti, jako jsou např. procházky, trénování paměti nebo čas věnovaný klientovým koníčkům. Péče může zahrnovat i nákup, doprovod k lékaři a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně doprovodu na společenské a jiné akce.

Všechny tyto úkony a činnosti je možné poskytovat jak ve formě kratších, třeba jen několikahodinových služeb, tak v režimu komplexní, tzv. 24 hodinové péče.
PROČ JÁ…

Celý svůj profesní život jsem se věnovala práci s lidmi a pro lidi. Dlouhá léta především v oblasti kultury, kde jsem se při realizaci různých programů a akcí pro seniory mohla blíže seznámit s jejich problémy a potřebami. To mě, vedle osobní zkušenosti s potřebnými osobami v mém nejbližším okolí, přivedlo k rozhodnutí být v této oblasti opravdu užitečná a věnovat se péči o seniory zcela a profesionálně. Vedle certifikované odbornosti, kterou jsem získala díky absolvování akreditovaného vzdělávací kurzu „Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením“, mám už pětiletou úspěšnou praxi (zejména v Německu a Rakousku) s velmi dobrými referencemi. Vedle vlídné praktičnosti a vysoké empatie klienti vesměs oceňují také mé výborné komunikační schopnosti a cit, díky kterým se mi daří vytvářet příjemnou atmosféru klidu a pocitu bezpečí.
…A PROČ EMMA

Ženské křestní jméno Emma se mi vždy líbilo, a navíc, a to je jistě mnohem zajímavější, je pro mne velmi důležitý jeho skrytý význam. Jméno Emma má germánský původ a překládá se jako „pečující“, „starostlivá“, ale také „veselá“. Byla bych ráda, kdyby moje práce byla vnímána právě tak.
PLATÍTE JEN TO,
    CO JE OPRAVDU NUTNÉ

Při uzavření smlouvy se mnou neplatíte žádné provize či jiné poplatky, jak tomu zpravidla bývá u zprostředkovávajících organizací či agentur. Veškeré náklady jsou za konkrétní služby, na jejímž rozsahu se dohodneme.

Ceny za mé služby jsou individuální, navrhuji je vždy na míru podle rozsahu potřebné služby.

Tuto službu vykonávám na základě živnostenského listu vydaného Úřadem Městské části Praha 6 (IČ: 18057977). Nejsem plátce DPH.
REFERENCE

Kvalitu mnou poskytovaných služeb dokládají reference, které jsem získala zejména během pečovatelské praxe v Německu (např. Mnichov, Berlín), v Rakousku (např. Vídeň) a v Praze. Na požádání vám tyto reference ráda poskytnu.
KONTAKTY

Renata Horáková
Sušická 21
160 00 Praha 6

telefon: 233 322 434 nebo 604 280 914

e-mail: renata@emma-senior.cz

skype: renata.horak

www.emma-senior.cz